Trafikalt grunnkurs

For deg som skal øvelseskjøre

Påmelding

Klikk under og finn neste ledige kurs.

Trafikalt grunnkurs

Du som skal øvelseskjøre, både privat og på kjøreskole, må ha fullført trafikalt grunnkurs før øvelseskjøringen kan starte. Kurset er på 17 timer og består av 3 kvelder teori, samt førstehjelpskurs og mørkekjøringskurs. For å ta kurset må du være minst 15 år, eller gå i 10. klasse.
Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med deg under all kjøring.

Hvis du ikke har gjennomført mørkedemostrasjonen vil du ikke ha rett til å øvelseskjøre i tidsrommet 01.11. – 15.3. Når du har gjennomført mørkedemo. vil du få tilsendt nytt bevis fra statens vegvesen uten tidsbegrensning.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkedemo. før 2009, beholder sin rett til øvelseskjøring uten tidsbegrensning, men må alikevel gjennomføre mørkedemo. før den praktiske førerprøven.

Personer som er over 25 år er fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkedemo. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.

Dette innebærer at personer over 25 år kan øvelseskjøre, og starte opplæring ved en trafikkskole, uten å ta kurset først. Man må alikevel under øvelseskjøringen dokumentere med gyldig legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Trafikalt grunnkurs er trinn 1 i føreropplæringa og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (personbil, moped, tre- og firehjuls moped, motorsykkel, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

• Trafikkopplæring
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Mennesket i trafikken
• Øvelseskjøring og kjøreerfaring
• Førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Mørkedemo

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved en trafikkskole eller på enkelte offentlige skoler. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du derimot kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Trafikalt grunnkurs?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending

Våre kurs

Trafikalt grunnkurs

Du som skal øvelseskjøre, både privat og på kjøreskole, må ha fullført trafikalt grunnkurs før øvelseskjøringen kan starte. For å ta kurset må du være minst 15 år, eller gå i 10. klasse.

Førerkort for bil

Før du kan øvelsekjøre på denne klassen, må du ha gjennomført Trafikalt grunnkurs. Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B har du den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Bil med tilhenger

Førerkort klasse B 96 og BE trenger du som hovedregel dersom du skal dra en henger med tillatt totalvekt over 750 kg. Med førerkort klasse B 96 kan du kjøre bil og henger med samlet tillatt totalvekt inntil 4250 kg, mens klasse BE har tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Førerkort for MC


Vi tilbyr for tiden ikke MC-opplæring, men planlegger å starte opp igjen med dette i løpet av 2024.

Førerkort for moped

Vi gir deg de nødvendige kunnskaper og praktiske ferdigheter for å ferdes trygt i trafikken. Du får et trafikalt grunnkurs som gir et godt teoretisk grunnlag, og minst 14 timers øvingskjøring med moped.

Ledsagerkurs

BMG kjøreopplæring er alene på Bryne om å tilby et 90 minutters ledsagerkurs. Kurset er ment for alle som skal fungere som ledsager ved privat øveleskjøring på bil.