Førerkort for moped

Klasse AM146

Påmelding

Klikk under og finn neste ledige kurs

Kjøreopplæring for moped

Vi gir deg effektive og gode kjøretimer, slik at du skal bli en trygg og dyktig fører!

Fra 1. januar 2017 er det nye krav til mopedopplæring. De nye kravene til mopedlappen er basert på individuelle prestasjoner. Før du kan øvelseskjøre med moped, både privat og ved trafikkskole, må du ha et teoretisk grunnkurs slik som kravene er til andre to-hjul førerkort. Kurset heter «Grunnkurs moped AM146», det varer i 4 timer og kan gjennomføres hele året. I tillegg må du også ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs før du kan begynne med øvelseskjøring.

Opplæringen fordeles slik:

-Grunnkurs moped AM 146 (4 timer)
-Trinnvurdering trinn 2 (1 time)
-Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer)
-Trinnvurdering trinn 3 (1 time)
-Sikkerhetskurs på vei (4 timer)

Vi holder flere Grunnkurs moped AM146 hver måned og har konkurransedyktige priser for hele opplæringen. Finn neste ledige kurs og meld deg på øverst på denne siden.

Grunnkurs moped

Klasseromsundervisning, 4 timer. Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Eleven skal:

1. Gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM146
2. Drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav
3. Drøfte mopedens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
4. Gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet
5. Drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
6. Drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring

Sikkerhetskurs i trafikk

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samarbeide med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:

1. Mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi.
2. Vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Sikkerhetskurs på vei

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:

1. Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre-teknikk.
2. Erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk.
3. Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

Offentlig eksamen

Når hele mopedkurset er gjennomført og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teoriprøve for moped (AM146) på en trafikkstasjon.

Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

Når du er elev ved BMG Kjøreopplæring er det vårt ansvar at opplæringen du får følger forskriftene satt av Statens Vegvesen. Du er trygg på at vi til enhver tid tilfredsstiller kravene fra vegvesenet.

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Førerkort for moped - Klasse AM146?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending

Våre kurs

Trafikalt grunnkurs

Du som skal øvelseskjøre, både privat og på kjøreskole, må ha fullført trafikalt grunnkurs før øvelseskjøringen kan starte. For å ta kurset må du være minst 15 år, eller gå i 10. klasse.

Førerkort for bil

Før du kan øvelsekjøre på denne klassen, må du ha gjennomført Trafikalt grunnkurs. Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B har du den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Bil med tilhenger

Førerkort klasse B 96 og BE trenger du som hovedregel dersom du skal dra en henger med tillatt totalvekt over 750 kg. Med førerkort klasse B 96 kan du kjøre bil og henger med samlet tillatt totalvekt inntil 4250 kg, mens klasse BE har tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Førerkort for MC


Vi tilbyr for tiden ikke MC-opplæring, men planlegger å starte opp igjen med dette i løpet av 2024.

Førerkort for moped

Vi gir deg de nødvendige kunnskaper og praktiske ferdigheter for å ferdes trygt i trafikken. Du får et trafikalt grunnkurs som gir et godt teoretisk grunnlag, og minst 14 timers øvingskjøring med moped.

Ledsagerkurs

BMG kjøreopplæring er alene på Bryne om å tilby et 90 minutters ledsagerkurs. Kurset er ment for alle som skal fungere som ledsager ved privat øveleskjøring på bil.